Saturday, January 30, 2010

Surat Resmi

Pengenalan

Setiap kali kita ingin menulis surat rasmi, pasti kita akan berfikir untuk mencari ayat yang sesuai bagi menyampaikan maksud atau tujuan kita dan dalam masa yang sama tidak menyingung perasaan mana-mana pihak. Sebenarnya, surat rasmi terbahagi kepada tiga bahagian utama, iaitu permulaan, pertengahan dan penutup surat. Permulaan surat rasmi amat penting dalam menarik perhatian pembaca untuk membaca. Dalam permulaan surat rasmi jugalah tujuan surat ditulis dinyatakan. Oleh itu, semasa menulis permulaan surat rasmi, pemilihan kata-kata yang menarik amat diperlukan.

Seterusnya, pertengahan surat rasmi atau lebih dikenali sebagai bahagian isi. Dalam pertengahan surat rasmi, anda akan menerangkan lebih lanjut tentang tujuan anda menulis surat rasmi tersebut. Dalam menulis pertengahan surat rasmi, anda perlu menerangkan dengan jelas perkara yang ingin disampaikan. Sesudah itu, barulah surat rasmi ditutup dengan ayat yang menarik sebagai tanda berakhirnya surat anda. Sesungguhnya, penutup surat rasmi tidak kurang pentingnya seperti menulis permulaan surat rasmi. Hal ini kerana dalam bahagian ini, pengirim akan menunjukkan harapan mereka tentang sesuatu perkara.

Oleh itu, dalam bahagian ini disenaraikan beberapa frasa dan ayat yang sesuai untuk permulaan, pertengahan dan penutup surat rasmi bagi membantu anda menjimatkan masa ketika mengarang, dan agar anda dapat menulis sepucuk surat rasmi yang tepat dan padat.


Pelbagai Frasa dan Ayat untuk Permulaan Surat

Berikut merupakan contoh-contoh frasa dan ayat yang sesuai digunakan pada permulaan surat rasmi.

Anda…
Anda merupakan salah seorang yang bertuah untuk menerima salah satu daripada hadiah utama kami.
Anda telah menerima dua pucuk surat berhubung dengan…
Anda merupakan pembekal kami yang terbaru…
Anda merupakan pelanggan kami yang bertuah untuk…

Dengan ini,...
Dengan ini, saya mengesahkan bahawa kami telah menghantar sebut harga kami untuk…melalui faks.
Dengan ini, saya mengesahkan bahawa kuota kami bagi…
Dengan ini, saya mengesahkan bahawa bermula pada hari ini, kami akan meminda terma bagi kontrak…tuan/ puan.
Dengan ini, saya mengesahkan bahawa kami telah mempertimbangkan permohonan tuan/puan bagi…

Dengan merujuk kepada...
Dengan merujuk kepada perbualan telefon kita baru-baru ini,…
Dengan merujuk kepada perbualan telefon kita, saya berbesar hati memperkenalkan…
Dengan merujuk kepada perkara di atas, kami telah menerima…
Dengan merujuk kepada perkara di atas, kami sertakan…

Di sini saya lampirkan/sertakan…
Di sini saya lampirkan salinan…
Di sini saya lampirkan senarai pesanan untuk…
Di sini saya sertakan cek bernilai…
Di sini saya lampirkan keterangan bayaran yang perlu dijelaskan oleh tuan/puan selewat-lewatnya pada 31 Julai ini.

Kami…
Kami merupakan syarikat kecil yang berkepakaran dalam…
Cek tuan/puan bernilai RM… bagi… telah pun kami terima.
Kami bercadang untuk menjalinkan hubungan perniagaan dengan…
Kami berminat dalam…
Kami ingin memaklumkan bahawa janji temu…
Kami mendapati bahawa hutang belum berbayar syarikat tuan/puan…
Kami telah memutuskan untuk mengubah polisi syarikat bagi…
Kami baru sahaja menerima laporan daripada pihak tuan/puan berkaitan…
Kami merujuk kepada perubahan harga bagi keluaran kami untuk 12 bulan akan datang.
Kami mendapati bahawa tuan/puan gagal memberikan maklum balas kepada kami berhubung dengan…

Kecewa…
Saya berasa kecewa kerana tuan/puan tidak memberikan sebarang maklum balas tentang kiriman faks saya yang bertarikh...
Saya kecewa kerana tuan/puan tidak membalas surat saya yang bertarikh….

Lanjutan kepada…
Lanjutan kepada perbincangan kita, saya lampirkan di sini…
Lanjutan kepada perbualan telefon kita, saya lampirkan di sini…
Lanjutan kepada perbualan telefon kita, saya ingin memperkenalkan kepada tuan/puan…
Lanjutan kepada kiriman faks tuan/puan pagi ini, saya begitu kesal dengan…
Lanjutan kepada perbincangan tuan/puan dengan…
Lanjutan kepada permintaan tuan/puan untuk…

Memohon maaf…
Terlebih dahulu saya ingin memohon maaf atas kelewatan membalas faks yang tuan/puan kirimkan berhubung dengan…
Terlebih dahulu saya memohon maaf kerana tidak memberikan sebarang maklum balas atas permintaan tuan/puan berhubung dengan…
Terlebih dahulu saya meminta maaf bagi pihak syarikat kerana tuan/puan terpaksa menunggu lama untuk…
Saya memohon maaf jika perkhidmatan yang diberikan tidak seperti yang diharapkan oleh tuan/puan selama ini.
Saya memohon maaf jika tuan/puan merasakan bahawa harga…
Saya memohon maaf kerana tuan/puan terpaksa menunggu lama untuk…

Mengikut…
Mengikut perbincangan kita pada pagi ini, sukacita saya maklumkan bahawa pesanan tuan/puan…
Mengikut perbualan telefon kita…
Mengikut hasil mesyuarat kakitangan pagi ini, saya mengesahkan bahawa…
Mengikut tuntutan pihak tuan/puan berhubung dengan…


Artikel di atas dipetik daripada Bahagian 3: Pelbagai Frasa Dan Ayat Untuk Memudahkan Anda Mengarang Surat (Bahasa Melayu) dalam buku ANEKA CONTOH SURAT RASMI DAN KERTAS KERJA PENGURUSAN. Maklumat lanjut tentang buku ini boleh didapati di www.books.perintis. com.my.

Contoh Surat Permohonan

Tanggal : .....................................................
No :.....................................................
Hal : Permohonan bantuan korban banjir
Lamp :
Kepada Yth
Bapak/Ibu Warga
Perumaham Poris indah Blolk C
Di tempat

Dengan hormat
Mengingat banyaknya saudara kita yang terkena musibah akibat banjir, maka Izinkanlah kami selaku RISMAYA mengharapkan bantuan dan partisipasi seluruh waraga Perum poris Indah Blok C khususnya yang bertujuan untuk meringankan beban yang dialami saudara-saudara kita.

Adapun jenis sumbangan yang kami himpun tergantung keikhlasan Bapak/Ibu sekalian. Kami menerima apapun bentuknya baik materi maupun non materi, Hasil sumbangan yang kami himpun akan kami salurkan langsung kepada yang bersangkutan di…………………………..

Demikianlah surat yang kami buat ini, agar menjadi pertimbangan bapak/ibu/saudara/I sekalian untuk membantu saudara kita, Sedikit bantuan dari kita tentu sangat berarti buat mereka. Terimakasih atas bantuan bapak/ibu/saudara/I
Semoga amal bapak/ibu/saudara/I diterima di sisi Tuhan YME


Ketua Rw 06 Ketua DKM Ketua RISMAYA
Masjid Ainal Yaqin

Sumber : www.yudhim.blogspot.com

Contoh Surat Perjanjian

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH

Pada hari ini, kamis, tanggal tujuh bulan agustus tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. , swasta, bertempat tinggal di , dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Pertama
2. Ali Akbar , Konsultan SEO - Internet, bertempat tinggal di Jl. Sawah Baru No.15 Rt.003/011, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua berupa bangunan dan tanah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No _______________ yang terletak di ,

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1 Perpindahan Kepemilikan

1. Perjanjian jual beli ini berlaku lima hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir setelah rumah berpindah status kepemilikannya kepada pihak kedua.
2. Proses perpindahan kepemilikan rumah akan diurus oleh pihak kedua berikut tanggungan yang timbul dan pihak pertama hanya akan membantu kelancaran kepengurusan saja.
3. Perpindahan kepemilikan hanya akan diproses setelah semua kewajiban pihak kedua dipenuhi.

Pasal 2 Nilai Jual Bangunan dan Tanah

1. Rumah dijual seharga Rp 1.200.000.000
2. Uang muka penjualan rumah adalah sebesar Rp 270.000.000 yang harus sudah dibayar oleh Pihak Kedua secara tunai oleh Pihak Pertama pada saat ditandatanganinya perjanjian ini
3. Pembayaran berikutnya akan dilakukan 2 (dua) bulan dari tanggal penandatangan perjanjian ini untuk kepengurusan KPR oleh Pihak Kedua
4. Pembayaran dianggap lunas bila pembayaran sudah mencapai nilai jual yang telah disepakati

Pasal 3 Keterlambatan Bayar

1. Keterlambatan pembayaran dari tanggal pada pasal 2 butir (3) akan dikenakan pembatalan perjanjian jual beli

Pasal 4 Kewajiban-Kewajiban Lain

1. Pihak Pertama wajib membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan sampai proses pemindahan kepemilikan selesai

2. Pihak Kedua wajib membayar iuran listrik rumah dan iuran warga setempat

3. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi serta peruntukkan sebagai rumah tinggal sampai pembayaran dianggap lunas

Pasal 5 Lain-lain

1. Pihak Kedua atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada rumah yang tidak akan mengubah konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik Pihak Pertama
2. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus dengan ijin tertulis dari Pihak Pertama
3. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama masa perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah dan rumah tersebut
4. Pihak kedua akan mendapatkan hak kepemilikan secara penuh apabila pembayaran telah dinyatakan lunas
5. Segala kerusakan kecil maupun besar dari rumah tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Kedua tanpa kecuali
6. Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama
7. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah
8. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Demikian perjanjian ini disetujui dan dibuat serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semoga ikatan perjanjian ini membawa berkah bagi semua pihak.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Ali Akbar

Saksi

1. Saksi Pihak Pertama 2. Saksi Pihak Kedua

Sumber : www.aliakbarpakarseo.com

Contoh Surat Lamaran Bahasa Inggris

Secretary/Administratif

Personnel manager
PT Karya Indah
Jl. H.R. Rasuna Said kav 27
Jakarta Selatan


Dear Sir,

In response to your advertisement in today’s issue of ‘Jakarta Post’ for a secretary to Marketing Manager, I wish to offer my self for the post.

I am twenty two years old and used to work as a typist for two years. Having graduated from Academy of Secretary last year, I got a special job training for secretarial work for three months. Now I feel I have the necessary qualifications to fill the vacancy you offer.

For your further information, I enclose herewith my curriculum vitae, a testimonial from my academy and a recent photograph of mine.

I hope you will consider this application and grant me an opportunity of an interview.


Yours faithfully,Wirda Nadya

Sumber : www.ngelamar.com

Contoh Surat Lamaran

Manajer Pemasaran

Jl. Komando III/56
Karet Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

28 Februari, 2007

Yth;
Bpk. Ardi Sanjaya
Vice-President of Sales
PT. Fastron Electronic
Jl. M.H. Thamrin kav. 12 A
Jakarta Selatan


Dengan hormat,

Bersama surat ini saya ingin mengajukan diri untuk bergabung dengan PT. Fastron Electronic, karena latar belakang dan pengalaman saya dalam mengembangkan departemen pemasaran mungkin akan berguna bagi perusahaan ini.

Seperti yang telah dijelaskan dalam resume terlampir, saya telah berkarir di PT. Bakrie Electric selama 10 tahun, dimulai dari tingkat trainee hingga mencapai jabatan Manajer Pemasaran. Setiap tahun saya selalu sukses melakukan peningkatan jumlah nasabah baru, mengelola nasabah yang sudah ada agar tetap menjadi nasabah yang setia, serta membuka kembali pasar yang sebelumnya telah tertutup.

Sebagai manajer pemasaran, saya bertanggung jawab dalam bidang perekrutan, pelatihan dan penyeliaan atas lebih kurang 120 an staf penjualan di Jakarta, serta bertanggung jawab tarhadap penjualan di wilayah Jawa dan Bali.

Saya menantikan kesempatan untuk bertemu Anda, dimana saya akan menjelaskan potensi dan kemampuan diri saya secara lebih terperinci dan mendalam. Saya bisa dihubungi di 021-7756729.

Hormat saya,Feisal Mustafa

Sumber : www.ngelamar.com